key

Privatlivspolitik

Vi, Fonden for International Management Education (IME), ønsker at beskytte dit privatliv og har derfor udarbejdet denne privatlivspolitik for at sikre, at du ved hvordan vi behandler og beskytter dine personoplysninger, og hvad du har af rettigheder.

Den dataansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger er:

Fonden for International Management Education
CVR-nr.: 17993631
Fiolstræde 44, 2. tv.
1171 København K

Den dataansvarlige betegnes i denne privatlivspolitik som “Vi”, “vores” og “os”.

Denne privatlivspolitik gælder for vores indsamling og behandling af oplysninger om dig fx i forbindelse med download af brochure, din ansøgning om legat, optagelse på og gennemførelse af uddannelser, deltagelse på kurser og arrangementer. Den beskriver også dine valg vedrørende brug, adgang og korrektion af dine personoplysninger.

Denne privatlivspolitik gælder på vores digitale platforme herunder vores websites (fx www.henley.dk), marketingautomation og vores sociale medie kanaler.

Ved at bruge vores websites og vores digitale platforme, accepterer du de retningslinjer, som er beskrevet i denne privatlivspolitik.

Hvis du ikke er enig i de datapraksis, der er beskrevet i denne privatlivspolitik, bør du ikke bruge vores digitale platforme og websites.

 

Opdatering af denne fortrolighedspolitik

Vi kan denne privatlivspolitik opdatere med jævne mellemrum og vi opfordrer dig derfor til at gennemgå vores privatlivspolitik regelmæssigt.
Hvis vi foretager væsentlige ændringer, meddeler vi dig om den reviderede privatlivspolitik ved e-mail eller på anden. Dette hjælper dig med altid at være opmærksom på, hvilke personoplysninger vi indsamler, hvordan vi bruger det og under hvilke omstændigheder.

Din fortsatte brug af websitet og/eller fortsat levering af personoplysninger til os vil være underlagt betingelserne i den i dag gældende privatlivspolitik.

 

Hvordan kontakter du os vedrørende dine personoplysninger eller vores privatlivspolitik?

Fonden for International Management Education
CVR-nr.: 17993631
Fiolstræde 44, 2tv
1171 København K
info@henley.dk eller info@ime.education.

 

1. Oplysninger vi indsamler

1.1 Når du besøger vores websites og digitale platforme

Når du besøger websites og digitale platforme og/eller registrerer dig i en af vores formularer, kan vi bede dig om at angive personoplysninger om dig selv. Vi indsamler desuden navigationsoplysninger.

 

1.2 “Personoplysning”

Dette refererer til enhver information, som identificerer dig personligt, herunder kontaktoplysninger, som f.eks. dit navn, din e-mail adresse, firmanavn, adresse, telefonnummer. Personoplysninger omfatter også andre oplysninger om dig selv eller din virksomhed samt oplysninger om din IQ, dit værdisæt og dine præferencer indsamlet via IQ test og personlighedstests.

 

1.3 Følsomme personoplysninger

Dette referer bl.a. til fysisk eller psykisk sundhedstilstand, genetisk information og etnicitet.

For at kunne tilbyde individuel rådgivning i forbindelse med optagelse på og under vores uddannelser og dermed skabe den bedste service for dig, kan det være væsentligt at få indsigt i personlige og private forhold, som vi bør tage hensyn til. Det kan f.eks. være informationer om evt. handicap, etnicitet og helbredsmæssige oplysninger, vi indsamler i forbindelse med ansøgningen.

Se mere under pkt. 3.2.

 

1.4 “Navigationsoplysninger”

Dette refererer til oplysninger om din computer og dine besøg på denne hjemmeside, f.eks. din IP-adresse, geografiske placering, browser type, henvisningskilde, besøgstid og sider.

Se venligst afsnittet “Navigationsoplysninger” nedenfor.

 

2. Hvordan vi bruger personoplysninger, som vi indsamler

 

2.1 Overholdelse af vores privatlivspolitik

Vi anvender de oplysninger, vi indsamler i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

 

2.2 Vi sælger aldrig personoplysninger

Vi sælger aldrig dine personoplysninger til nogen tredjepart.

 

2.3 Brug af personoplysninger

Udover den brug, der er nævnt andetsteds i denne privatlivspolitik, kan vi bruge dine personoplysninger til at:

 • Forbedre din browseroplevelse ved at tilpasse vores websites og digitale platforme,
 • Sende oplysninger og informationer til dig, som vi mener kan have interesse for dig via post, e-mail eller andre kanaler i forbindelse med markedsførings- og salgsaktiviteter, tilfredshedsundersøgelser, profilering, fakturering, undervisnings- og kontraktforhold og opfyldning af reklamations- og garantiforpligtelser, og
 • Sende dig marketingkommunikation vedrørende vores forretning eller vedrørende nøje udvalgte tredjepartsvirksomheder, som vi mener, kan have interesse for dig, navnlig Henley Business School / University of Readings.

 

2.4 Brug af navigationsoplysninger

Vi bruger navigationsoplysninger til at betjene og forbedre vores websites og digitale platforme.

Vi kan også bruge navigationsoplysninger alene eller i kombination med personoplysninger for at give dig relevant information.

 

2.5 Kundeservice og kommentarer

Vi eksponerer vores besøgende og brugeres kommentarer på vores websites og digitale kanaler, som kan indeholde personoplysninger.

 

2.6 Offentliggørelse af billeder

Hvis du er studerende eller alumni, kan vi vælge at offentliggøre billeder af dig på vores websites og sociale medier med henblik på at promovere IME herunder fx Henley Business School Danmark.

Vores offentliggørelse sker på baggrund af vores legitime interesser i at promovere IME herunder Henley Business School Danmark. Du kan dog til enhver tid gøre indsigelse mod denne behandling og offentliggørelsen af dine billeder (se nærmere under pkt. 4.9).

 
2.7 Tredjepartsmodtagere af dine personoplysninger

Vi anvender tredjeparter, som f.eks. HubSpot, til at levere tjenester til besøgende på vores websites og digitale platforme, til vores kunder og kan have brug for at dele dine oplysninger med dem for at give oplysninger, produkter eller tjenester til dig. Disse serviceudbydere betragtes som vores databehandlere.

Eksempler kan være:

 • Analyse af data
 • Levering af marketinghjælp
 • Behandling af kreditkortbetalinger

I alle tilfælde, hvor vi deler dine oplysninger med sådanne serviceudbydere, kræver vi indgåelse af en databehandleraftale, at der pålægger serviceudbyderen at anerkende og overholde persondataforordningen og vores politikker for beskyttelse af privatlivets fred og ikke mindst dine personoplysninger.

Herudover kan vi give andre tredjeparter, som f.eks. Google Analytics, adgang til statistisk data om Vores brugere med henblik på at foretage statistisk analyse og yde kundeservice. Hvis du ikke ønsker, at dine oplysninger deles med sådanne tredjeparter, kan du kontakte os på info@henley.dk eller info@ime.education.

Hvis du udfylder dine personoplysninger via en tredjepart, f.eks. Henley Business School / University of Readings systemer eller f.eks. Insights Danmark A/S, vil dine med disse løsninger styres af privatlivspolitikken og andre politikker i de virksomheder, der leverer dem. Vi opfordrer dig derfor til at gøre dig bekendt med relevante politikker på sådanne disses hjemmesider, idet vi ikke kan føre kontrol med, hvordan de bruger personoplysninger.

Endelig forbeholder vi os retten til at videregive dine personoplysninger til offentlige myndigheder eller private virksomheder/organisationer, hvis det kræves ved lov, eller hvis vi med rimelighed mener, at en sådan videregivelse er nødvendig for at beskytte vores rettigheder, beskytte din sikkerhed eller andres sikkerhed, undersøge svig eller overholde en retskendelse eller juridisk proces. Videregivelse af dine personoplysninger kan eksempelvis ske i forbindelse ransagningskendelser, retskendelser eller stævninger.

 

2.8 Beskyttelsen af dine personoplysninger

Vi bruger en række sikkerhedsteknologier og -procedurer til at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret adgang, brug eller offentliggørelse.

Vi sikrer de personoplysninger, du giver, lagres på servere i et kontrolleret, sikkert miljø, beskyttet mod uautoriseret adgang, brug eller offentliggørelse. Når personoplysninger (som et kreditkortnummer og / eller geografisk lokalitetsdata) indsamles på vores hjemmeside og / eller overføres/opbevares i HubSpot, er det beskyttet ved brug af kryptering, såsom Secure Socket Layer (SSL) protokol.

 

2.9 Eksterne websites

Vores website og digitale platforme kan indeholde links til andre websites. Vi fører ikke kontrol med og er ikke ansvarlige for indholdet eller praksis på disse andre websites.

Vores levering af sådanne links udgør ikke vores godkendelse af disse andre websites, deres indhold, deres ejere eller deres praksis. Denne privatlivspolitik gælder ikke for disse andre websites. Vi opfordrer dig derfor til at sætte dig ind i privatlivspolitikker og andre vilkår, der måtte gælde på sådanne andre websites.

 

2.10 Profilering

Dine oplysninger kan anvendes til profilering. Vores profilering sker med henblik på markedsføring og salg, inddeling i kundegrupper og lignende.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores profilering, herunder direkte markedsføring. Se nærmere nedenfor under ”Rettigheder”.

 

2.11 Anonymiserede data

For løbende at kunne optimere vores service, marketing og salgsaktiviteter, vil vi i nogle tilfælde anonymisere data. Det kan f.eks. være at vi sletter de identificerebare elementer fra dine personoplysninger, hvis du anmoder om sletning af dine personoplysninger.

 

2.12 International overførsel af data

Vi arbejder sammen med leads, studerende, alumni’s og leverandører over hele verden, både inden for og uden for EØS området. Som en del af vores service kan vi overføre dine personoplysninger til andre regioner og lande, herunder til fx USA.

For at sikre, at dine oplysninger er beskyttet, når de overføres fra EØS til USA, har IME sikret, at den modtagende virksomhed i USA er certificeret i henhold til rammeaftalen EU-U.S. Privacy Shield (beskrevet mere detaljeret nedenfor).

For at lette vores globale operation kan vi overføre og få adgang til personoplysninger fra hele verden herunder f.eks. USA og UK. Denne privatlivspolitik gælder, selvom vi overfører personoplysninger til andre lande.

Vi anvender forskellige internationale digitale løsninger såsom HubSpot, GoogleAnalytics, LinkedIn og Facebook til dataindsamling, behandling og brugspraksis. Disse systemer deltager i og har certificeret sin overholdelse af EU-U.S. Privacy Shield Framework og Swiss-U.S. Privacy Shield Framework. De er forpligtet til at sikre, at alle personoplysninger, der modtages fra EU’s medlemslande og Schweiz, behandles i henhold til Privacy Shield Framework gældende principper. Hvis du vil vide mere om Privacy Shield Framework, kan du besøge US Department of Commerce’s Privacy Shield website på https://www.privacyshield.gov.

Med hensyn til personlige data, der er modtaget eller overført i henhold til Privacy Shield Framework, er disse platforme underlagt de amerikanske myndigheders regulerende håndhævelsesbeføjelser. I visse situationer kan disse virksomheder være forpligtet til at videregive personoplysninger som svar på lovlige anmodninger fra offentlige myndigheder, herunder for at opfylde nationale sikkerheds- eller retshåndhævelseskrav.

 

3. Lovlig indsamling

For at kunne tilbyde, gennemføre og forbedre vores ydelser, websites og digitale platform, indsamler og behandler vi en række personoplysninger. Retsgrundlaget for vores behandling afhænger af navnlig formålet og kategorien af personoplysninger. Retsgrundlaget for behandlingen af persondata er med det formål at opfylde vores legitime interesser. Disse interesser omfatter at levere en værdi af din uddannelse via kommunikation og adgang til service.

 

3.1 Juridisk grundlag for behandling

Det juridiske grundlag for behandlingen af oplysningerne til brug for ovenstående formål er følgende:

 • Opfyldelse af en kontrakt, f.eks. kontrakt om køb af en MBA eller CBL uddannelse (Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra b)
 • Vores retlige forpligtelser som dataansvarlig for oplysningerne (Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra c)
 • Samtykke i forhold til direkte markedsføring og profilering (Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a).
 • Interesseafvejning ift. at dokumentere overholdelse af lovgivningen (Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f)
 • Interesseafvejning i forhold til statistik (Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f)

 

3.2 Indhentning af samtykke

I nogle tilfælde indsamler vi følsomme personoplysninger om, f.eks. helbredsoplysninger, genetiske oplysninger og oplysninger om etnicitet. Dette gør vi, så vi kan tage hensyn til disse forhold i forbindelse med din ansøgning, optagelse på og gennemførelse af uddannelser. I disse tilfælde vil bede dig om dit udtrykkelige samtykke til at behandle sådanne oplysninger.

Dine personoplysninger, herunder følsomme personoplysninger, kan ligeledes blive videregivet til vores samarbejdspartnere. Det kan f.eks. være nødvendigt for os at videregive dine (følsomme) personoplysninger til Henley Business School / University of Readings. Dit samtykke vil derfor også være et samtykke til en sådan videregivelse.

Det er frivilligt, om du vil give samtykke til vores behandling af sådanne personoplysninger. Hvis du giver samtykke til vores behandling af sådanne personoplysninger, kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til den videre behandling af disse personoplysninger. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, vil vi ophøre behandlingen af disse personoplysninger.

 

4. Adgang til dine personoplysninger

 

4.1 Adgang til dine personoplysninger

Adgang til dine data er begrænset til autoriseret personale fra IME og vores partnere f.eks. fra Henley Business School / University of Reading.

Alle medarbejdere påtager sig obligatorisk databeskyttelsesuddannelse som led i deres introduktion.

 

4.2 Markedsføring og analyse

Vi ønsker, at vores annoncer skal være så interessante for dig som alle andre oplysninger du finder i vores digitale platforme. Derfor bruger vi nogen af de oplysninger, vi har om dig, til at vise dig relevante annoncer. Vi deler oplysninger, som kan bruges til at identificere dig personligt (oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse og IP-adresse, som kan bruges til at kontakte dig eller identificere dig) med vores partnere inden for annoncering, måling og analyse, såfremt du anvender vores digitale platforme.

 

4.3 Oplysninger om betalinger

Hvis du bruger vores tjenester til køb eller finansielle transaktioner (f.eks. hvis du køber en masterclass, bus til Degree Ceremony eller lignende), indsamler vi oplysninger om købet eller transaktionen via tredjepartssystemer som f.eks. Eventbrite eller Shopify. Det gør vi for, at bekræfte, at der er foretaget betaling og at betalingen stammer fra den rigtige.

 

5. Opbevaring af dine oplysninger

 

5.1 Generelt om opbevaring

Vi vil beholde dine personoplysninger i vores systemer, kun så længe som vi finder nødvendigt for den pågældende aktivitet, f.eks. at kontakte dig, eller så længe det fremgår af en relevant kontrakt eller overholdelse af vores forpligtelser, løsning af tvister eller håndhævelse af vores rettigheder.

Når dine personoplysninger ikke længere er nødvendige, vil vi slette dem.

 

5.2 Opbevaringsperiode

Hvis du har angivet interesse for at tage et af vores programmer eller i IME, bevarer vi dine data i en periode på op til to år fra det punkt, du først tog kontakt med os eller efter gennemførelse af en uddannelse, som du købte via os.

Vi anser vores forhold til vores studerende og alumner til at være livslang, og vi vil derefter holde fast i dine kontaktdetaljer, indtil du fortæller os, at du ikke længere ønsker at høre fra os eller hvis du ikke har opdateret din profil hos os i mere end et år.

 

5.3 Opdatering af dine oplysninger

Vi anvender en et-års opdateringsproces, hvorved vi vil komme i kontakt for at se, om du vil have os til at foretage ændringer i dine kontaktoplysninger uanset hvilken tilhørsforhold du har til os.

 

5.4 Sletning af dine personoplysninger

Såfremt du ikke er studerende eller alumni og ikke opdaterer dine profiloplysninger eller bekræfter, at du ønsker at høre fra os, vil vi slette din profil. Kan e-mailen ikke leveres til dig, vil vi evt. kontakte dig for at indhente korrekt data og/eller fjerne dig din profil.

Vi vil slette disse personoplysninger fra serverne og i vores systemer på et tidligere tidspunkt, hvis du anmoder om det. Efter opsigelse kan vi slette alle kundeoplysninger, herunder dine personoplysninger, medmindre det følger af lovgivningen, at vi skal opbevare dine personoplysninger.

Skulle du anmode om, at dine personoplysninger slettes, vil vi slette alle dine personoplysninger, medmindre at der er tale personoplysninger, som vi er forpligtet til at opbevare eller for at fastslå eller forsvare et retskrav.

 

5.5 Framelding af vores kommunikation

Du kan altid afmelde dig fra vores marketing- og salgskommunikation ved at klikke på linket “unsubscribe” nederst på vores kommercielle e-mails.

Kunder herunder studerende kan ikke fravælge modtagelsen af transaktions e-mails relateret til fakturering og kontrakt- eller undervisningsrelateret indhold.

Kunder skal aktivt fravælge at modtage vores kommercielle dialog via e-mails.

Du kan også selv framelde dig at få modtage markedsføring og salgsdialog via vores website. Du vil dog stadig ligge i vores digitale platform.

 

5.6 Anti-spam politik

Vores anti-spam politik vedrørende acceptabel brug af e-mails og henvendelser, forbyder, at vi sender uopfordrede kommercielle e-mail eller andre henvendelser i strid med gældende love.

Vores anti-spam politik kræver herudover, at alle vores kommercielle e-mail skal indeholde en frameldingsmulighed og afsenderinformation.

 

6. Dine rettigheder

På forespørgsel vil IME give dig oplysninger om, hvorvidt vi har nogen af dine personoplysninger. Hvis du giver os dine personoplysninger, har du følgende rettigheder med hensyn til disse oplysninger:

For at få indsigt i og at gennemgå de personoplysninger, som vi har registreret om dig

 • At anmode om, at vi retter fejl, forældet information eller udeladelser i brugeroplysninger, som du har leveret til os
 • At anmode om, at dine brugeroplysninger ikke bruges til at kontakte dig
 • At gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af en interesseafvejning (se pkt. 3.1)
 • At gøre indsigelse mod at dine personoplysninger bruges til profilering, herunder direkte markedsføring
 • At gøre indsigelse mod eventuelle automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering
 • At gøre indsigelse, hvis du mener at dine interesser i at vi ikke behandler dine oplysninger vejer tungere end vores interesse i at behandle dine personoplysninger,
 • At anmode om, at dine brugeroplysninger fjernes fra enhver liste, som vi bruger
 • At anmode om, at dine brugeroplysninger slettes hos os
 • At begrænse kontakt fra tredjeparter
 • I visse tilfælde at modtage og/eller at få overført dine personoplysninger til en anden dataansvarlig.
 • At klage til tilsynsmyndigheden i ethvert EU land, f.eks. hvor du har din faste bopæl eller arbejdsplads. I Danmark kan du klage til Datatilsynet. Vi vil dog opfordre dig til at kontakte os inden indgivelse af en sådan klage.
  Hvis du vil udøve nogen af disse rettigheder, bedes du kontakte os på info@henley.dk eller info@ime.education.

Vi vil svare på din anmodning om at ændre, rette eller slette dine oplysninger inden for 30 dage og underrette dig om den handling, vi har taget.

 

7. Navigationsoplysninger

 

7.1 Log files

Vi kan indsamle demografiske oplysninger, som f.eks. dit postnummer, alder, køn, præferencer, interesser og favoritter ved hjælp af logfiler, der ikke er knyttet til dit navn eller andre personoplysninger. Der er også information om din computers hardware og software, der automatisk indsamles af os.

Disse oplysninger kan omfatte:

 • Din browstertype
 • Domænenavne
 • Internetudbyder (ISP)
 • 'De filer, der ses på vores websted (f.eks. HTML-sider, grafik osv.)
 • Operativsystem
 • Clickstream-data
 • Adgangstider og henvisning webadresser.

Disse informationer bliver brugt for at kunne levere generelle statistikker vedrørende brug af vores websites og digitale løsninger. Til dette formål forbinder vi disse automatisk indsamlede data med personoplysninger som navn, e-mail-adresse, adresse og telefonnummer mv.

 

7.2 Third party Tracking Technologies

Vi anvender softwareteknologier såsom clear gifs (f.eks. Web Beacons / Web Bugs) og pixeltracking, der hjælper os med at administrere websites’ne bedre ved at informere os om, hvilket indhold der er effektivt. Clear gifs er små grafik med en unik identifikator, der ligner funktionen cookies, og bruges til at spore web behandlerens online bevægelser. I modsætning til cookies, der er gemt på en brugers computerharddisk, er clear gifs integreret usynligt på websider eller i e-mails.

Vi bruger clear gifs i vores HTML-baserede e-mails for at fortælle os, hvilke e-mails der er åbnet af modtagere. Dette giver os mulighed for at måle effektiviteten af visse kommunikationer og effektiviteten af vores marketingkampagner. Vi binder informationen indsamlet af clear gifs i e-mails til vores kunders personoplysninger. Hvis du ønsker at fravælge disse e-mails, skal du se “Framelding af kommunikation”.

Brugen af cookies er ikke omfattet af vores privatlivspolitik. I det omfang vores cookies indsamler personoplysninger om dig, f.eks. IP-adresse, vil denne politik ligeledes gælde for disse personoplysninger.

Se vores cookiepolitik side.

Senest opdateret den 20. april 2021.

×