Virksomhedens værdi af en Henley MBA

Hvorfor skulle en virksomhed investere i en leders MBA?

Det er flere faktorer, der er afgørende, men kort sagt kan det opsummeres med dette citat:

”CFO asks CEO: ”What happens if we invest in developing our people and then they leave us?”

CEO: “What happens if we don’t, and they stay?”

Organisationer står ofte med spørgsmålet om hvordan gode medarbejdere og ledere fastholdes samt hvordan man sikrer deres personlige og faglige udvikling internt i organisationen.

I har sikkert samme problemstilling i jeres virksomhed og kender til spørgsmålet: ”Skal vi støtte eller sponsorerer ledere i deres videre udvikling omkring en MBA uddannelse?”

Kan I fastholde de gode ledere?

Det siger sig selv, at gode ledere er essentielle for enhver organisation. I det økonomiske landskab vi befinder os i, hvor markeder bliver mere globale og internationale, er mennesker og intellektuelle egenskaber i større grad vigtigere for organisationer fremfor maskinelt udstyr som det var tilfældet tidligere.

Kontinuerlig udvikling af gode medarbejdere og ledere kan derfor være kilden til en stor og klar konkurrencefordel uanset branche. Succesfulde virksomheder har altid vidst, at investeringer i mennesker betaler sig i det lange løb, fordi det er med til at fastholde gode mennesker.

Endvidere har arbejdsmarkedet udviklet sig i retning af, at gode og kvalificerede ledere kun bliver i organisationer så længe de har mulighed for at blive udfordret både på det personlige og faglige plan. Hvis der ikke findes udviklingsmuligheder, som f.eks. mulighed for ledere at tage en MBA uddannelse, er det derfor ikke unormalt at de vælger at søge videre hvor muligheden findes.

Hvorfor en MBA?

Når medarbejdere skal videreuddannes, er det naturligvis ikke ensbetydende med, at de skal tage en MBA uddannelse, men for ledere med ambitioner om toplederposter er en MBA anset som det naturlige næste skridt i karrieren på globalt plan.

At tage en MBA uddannelse sender et signal til omverdenen om, at man har visse intellektuelle egenskaber, viljestyrke og de organisatoriske evner det kræves for at balancere et fuldtidsarbejde, privat/familie livet og en MBA uddannelse samtidig. Hvis en leder ønsker at tage en Henley MBA, er det derfor en god indikator om, at personen har et fokus og viljestyrke ud over det sædvanlige der kan tilføre virksomheden ekstra værdi.

En MBA uddannelse fra Henley Business School giver desuden ledere evnen til at tænke og agere holistisk i organisationen. Vi uddanner ledere til hurtigt at opnå og udnytte nye forretningsmæssige koncepter, så de praktisk kan implementeres i virksomheder. Henley Business School uddanner endvidere ledere til at se konsekvenserne af deres beslutninger på tværs af organisationen, så beslutninger bliver taget på det korrekte grundlag hvor samtlige udfald og konsekvenser bliver kortlagt.

 Før beslutningen tages

For at investeringen i en leders MBA uddannelse udnyttes optimalt, er det vigtigt at I som organisation er afklaret med, hvordan I vil bruge de nye faglige og personlige kompetencer som medarbejderen kommer til at udvikle. Erfaring viser, at det bedste udbytte for begge parter opnås hvis lederen føler, at organisationen er klar til at udfordre de nye kompetencer ved at tilbyde øget ansvar og nye opgaver.

Udbytte for virksomheden

For at opleve fuld valuta for investeringen, er det vigtigt at I som organisation er afklaret med, hvordan I vil bruge de nye faglige og personlige kompetencer som medarbejderen vil udvikle undervejs. Erfaringen viser, at det bedste udbytte for begge parter opnås hvis medarbejderen føler at organisationen er klar til at udfordre medarbejderens nye kompetencer ved at tilbyde mere ansvar og nye opgaver.

 1. Organisationen kan fastholde og motivere de dygtigste medarbejdere
 2. Medarbejderen vurderes på hvorledes vedkommende bringer den nye teoretiske viden i spil i egen forretningsmæssige kontekst
 3. Henley MBA’en er fleksibel, så medarbejderen kan tilpasse opgaverne i forhold til sit daglige arbejde
 4. MBA fagene undervises af internationale kompetencer, som alle kommer med en global forretningsorienteret referenceramme
 5. Medarbejderen vil få en bred forretningsforståelse og en strategisk indsigt, som kan give organisationen nye udviklingsperspektiver
 6. Organisationen vil opleve en kontinuerlig udvikling af medarbejderens ledelsesevner og bevidsthed om udviklingen af vedkommendes egne medarbejdere
 7. Medarbejderen vil få langt større sikkerhed i lederrollen samt en analytisk ballast i sine beslutningsgrundlag
 8. Medarbejderen vil lære hele organisationens ”sprog” og blive trænet i at tænke konceptuelt og præsentere på engelsk
 9. Medarbejderen bliver en del af et af verdens største Executive netværk, hvor der er mulighed for at bygge relationer til mere end 80.000 andre Henley MBA´ere fra alle verdenshjørner
 10. Henley’s faglige ballast bygger på et erfarent fakultet, som i mere end 75 år har specialiseret sig i at udvikle erfarne ledere. De fleste undervisere har både akademisk og praktisk baggrund. Mange af dem driver ved siden af undervisningen forskellige forskningsprojekter og bidrager flittigt til den globale management litteratur.
 • medal_white
  #21 bedste MBA-program i verden
  Executive MBA Ranking, The Economist 2020
 • globe_white
  #1 netværk i verden
  Executive MBA Ranking, The Economist 2018
 • heart_white
  #80.000 alumner i hele verden

Tag en personlig MBA-samtale med os

Hos Henley har vi over 25 års erfaring med facilitering af lederuddannelser og coaching af ledere. Ved en personlig MBA-samtale kontakter én af vores programledere dig på tlf., og du får en professionel vurdering af, hvordan en Henley Executive MBA kan bidrage i lige præcis din ledergerning.

Book karrieresession

×