Den engagerende leder er fremtidens leder - Henley

 

Leadership is a relationship! It is a process driven by you AND your people!

– Prof. Bernd Vogel, Henley Business School

Lederrollen er under hastig forandring i disse år. Management er passé og lederskab in. For i et samfund og i en verden præget af stadig stigende kompleksitet, disruption og voldsom foranderlighed, kommer traditionelle ledelsesteorier og forestillingen om topstyring og envejskommunikation til kort.

Der er opstået et presserende behov for nye måder at møde og forstå fremtiden på. Behov for en forskydning fra det kortsigtede og ofte tilbageskuende til det langsigtede og nyskabende. Fra vanetænkning til nytænkning. Fra det rationelle og kalkulerende til det helhedsorienterede, intuitive og værdibaserede.

Dén omstilling stiller krav til den moderne leder, der ikke længere kan belave sig på ledelse foroven alene. Han skal også kunne lede ud, op og til siden. Han skal kunne uddelegere ansvar, motivere og skabe følgeskab. Og så skal han forstå at bridge virksomhedens ældre ansatte med det nye kuld af digitalt indfødte, der lige nu og hele tiden strømmer ud på arbejdsmarkedet.

Engagerede medarbejdere er profitable medarbejdere

Det kom frem da, Henley Business School for nyligt inviterede knap 100 danskere ledere til Masterclass, der med titlen Engaging Leadership – How to Thrive in a Disruptive World, satte spot på et tema, der i tider med disruption, kompleksitet og hastig forandring som eneste sikre konstanter, synes vigtigere end længe.

”Vi lever i en multifacetteret, tvetydig og foranderlig virkelighed. Disruption, omskiftelighed og alternative organisationsformer er grundvilkår i en forretningsverden, der bliver stadig mere uforudsigelig, og som underlægges stadig større konkurrence. Innovation, omstillingsparathed og agilitet er nøgleparametre for overlevelse, og det kræver ledere, der formår at engagere, involvere og inspirere for på den måde at fremme det bedste i sine medarbejdere”.

Sådan lød det fra Masterclassens kea note speaker, Dr. Bernd Vogel, der som Professor of Leadership og Director of the Henley Centre for Engaging Leadership på Henley Business School, har forsket intensivt i netop disruption, ledelse og nye forretningsmodeller.

 

Og mandens budskab giver god mening. For undersøgelser viser, at engagerede medarbejdere er tilfredse medarbejdere. Og at tilfredse medarbejdere er effektivt performende medarbejdere, der skaber værdi for kunder og andre interessenter. I sidste ende fører det til øget profit, vækst og bæredygtige forretningsmodeller, der ruster virksomheder til fremtidens omskiftelighed og uforudsigelige udfordringer.

Det fortalte dagens anden oplægsholder, HR Direktør i ISS, Dorthe Rønnau, der med den fredede og smukke Radiorådssal i servicevirksomhedens københavnske hovedkvarter, lagde lokale til denne formiddags fokus på engagerende ledelse.

”Vores analyser viser klare koblinger mellem kvaliteten af vores ledelse, de ansattes engagement og en deraf afledt effekt på kundetilfredshed og profit. Hos ISS er empowerment og dialogbaseret ledelse derfor højt på agendaen. Det er nemlig med principper, guidance og oprigtig inddragelse snarere end rigide regler og stram styring af ydelse og præstation, man for alvor kan fremme udvikling og innovation”

– sagde hun og henviste i relation hertil til en af ISS nyligt offentliggjort undersøgelse, der viser, at også mangfoldighed i ledelsen fører til sorte tal på bundlinjen.

Undersøgelsen, som ISS fik konsulenthuset pwC til at gennemføre er den første danske af sin art, der måler direkte på sammenhængen imellem mangfoldighed og virksomheders indtjening. Og ligesom ledelse, engagement og profit hænger sammen, går mangfoldighed og indtjening hånd i hånd. Teams med en mangfoldig sammensætning tjener således signifikant mere til virksomheden end ikke-mangfoldige teams.

”Og det er endnu en grund til at kaste kritiske blikke på traditionelle måder at lede på og fastholde vigtigheden af kontinuerligt at sætte ledelse på dagsordenen”, lød det fra HR-chefen, idet hun atter overlod ordet og resten af formiddagen til professor Bernd Vogel fra Henley Business School.

Engageret ledelse er en praksis, der foregår hele tiden og overalt

Også han kunne referere til dugfriske undersøgelser, som han selv og teamet bag the Henley Centre for Engaging Leadership på Henley Business School, står bag. Af dem fremgår, at fokus på medarbejderengagement og udvikling af engagerende lederskab, er topprioritet for de godt 400 adspurgte ledere, som forskerne bag undersøgelsen har interviewet.

Læs rapporten Corporate Learning Priorities Survey 2015

Og graver man et spadestik dybere i tallene, fremgår det også, at organisationerne betragter lederskab som en disciplin, der involverer flere end de få på toppen – hvilket bringer os nærmere på en definition af ’Det engagerende lederskab’.

For hvad vil det egentlig sige, at være engageret og lede med engagement?

”Engageret lederskab er for os en multifacetteret tilgang til ledelse, der tager højde for de tvetydige, komplekse og hastigt accelererende udfordringer, som samfundet og dets organisationer, ledere og medarbejdere står over for. Engageret lederskab fokuserer på relationer og udøves i fælleskab af de involverede. Det er et fænomen på flere niveauer, der relaterer sig lige så meget til organisationer og teams som til det enkelte individ”, fortalte Bernd Vogel.

FAKTA: Hvad er Engaging Leadership?

Engaging leadership is as a pluralistic concept that defines leadership as relational and processual, purposeful and energizing, context receptive, multi-directional, multi-level, distributed and collective capacity with individual involvement for energy, innovation, adaptability and change.

-Prof. Bernd Vogel, Professor of Leadership og Director of the Henley Centre for Engaging Leadership, Henley Business School

Den moderne leder forstår derfor også, at ledelse er en praksis, der foregår hele tiden og overalt i organisationen. Ledelse er ikke afgrænset til direktørgangen alene, men er en disciplin, som alle organisationens ansatte i princippet indgår i.

”Den engagerende manager leder både opad, udad til siden og nedad. Han lytter til, lader sig inspirere af og tager imod input fra høj som lav. Han er åben for og søger aktivt respons og kritik fra både peers og ansatte. Han forstår at vække latente uudnyttede egenskaber til live, og han har øje for talent og for at fremelske holdånd og fællesskab”

“Hans fornemmeste opgave er dyrkelsen af en kultur, der giver plads til alle, og som tillader kreativitet, vovemod og lyst til at prøve nyt. Engagement er i den sammenhæng nøglen til succes, og dét at vække engagement bør derfor stå centralt i organisationskulturen for i den blive til ’modus operandi’ ”, forklarede Bernd Vogel til det aktiv lyttende og ivrigt spørgelystne publikum.

Opsøg og vær  modtagelig overfor kritik

Heriblandt var Simon Kriegbaum, der til dagligt arbejder for TDC Hosting, hvor han er afdelingschef for virksomhedens IT & Sikkerhedsafdeling. Med seks medarbejdere under sig, og som ansat i en organisation, der rekrutterer stadig flere og yngre talenter, er kravene til lederskab anderledes i dag, end de var for bare få år siden. Af samme grund gik Vogels budskaber lige ind, for netop engagement, motivation og inddragelse er kerneværdier for Kriegbaum.

”Betingelserne for lederskab ændrer sig radikalt i disse år, og følger du ikke med, ryger du hurtigt bagerst i køen. Jeg skal som leder have øje for trends og tendenser, der kan hjælpe mig i arbejdet med at understøtte mine medarbejderes behov. Dem får jeg på Masterclasses som disse, og det er super godt”

– lød det fra Kriegbaum, der uddybede:

”For alle mennesker er forskellige, og det stiller store krav til måden, vi som ledere motiverer og inspirere på. Jeg får stadig flere og yngre medarbejdere, der har andre perspektiver på og tilgange til det at arbejde, end organisationens ældre ansatte har. Og dét skal man forstå, håndtere og kunne drage nytte af”, lød det fra Kriegbaum, der især hæftede sig ved Vogels råd til eksplicit at spørge de ansatte, hvad de synes om én som leder, og hvad der skal til, for at blive endnu bedre.

Også selvom det kan virke grænseoverskridende.

”Jeg forsøger på det i dagligdagen, men jeg gør det nok ikke altid så eksplicit, som Bernd Vogel råder til. Det kræver en vis portion mod, selvindsigt og vilje til at sænke paraderne. Men har man det, er jeg overbevist om, at udbyttet bliver derefter: gladere, mere motiverede og i sidste ende bedre performende medarbejdere”, sagde Simon Kriegbaum, til lyden af en sidste pep talk fra Bernd Vogel, der ganske rammende opsummerede dagens vigtigste budskab (her gengivet på engelsk):

”Purposeful and responsible upwards engaging leadership and sideways engagement between peers are as equally important as leading from the top. Engaged and energised organisations in the present and future world will therefore thrive with pluralistic engaging leadership and leadership development thinking, mind-sets and practices. Engaging leadership becomes a capacity of the entire organisation and leadership everyone’s job. That’s the future, and the future is here already. Thank you.

GUIDE: Sådan bliver du en engagerende leder. 11 tips fra eksperten i lederskab:

 • Find and create meaning and purpose in peoples work within the purpose of the organisation.
 • Appreciate that people want to contribute; engage people fully in their work to enable them to use their talents and have a sense of fulfilment.
 • Influence other across their network or relationships for the good of the organisation.
 • Engage people to find meaning in their work: help them to understand that their work is important and worthwhile.
 • Understand that in times of rapid change responding to and creating disruption only work with leadership of the many, not the few.
 • Create leadership capability in others for organisational agility and energy.
 • Encourage people to speak their mind: say what you think while always acting with good intentions.
 • Encourage and reinforce shared responsibility for success while accountability still lies with the manager.
 • Encourage people to understand and practice leadership as a two-way street between them.
 • Give people your real attention: listen intently and ask searching questions to improve mutual understanding in conversations about work.
 • Build commitment to achieve objectives through engaging people to take ownership of their work.

- Prof. Bernd Vogel, Professor of Leadership og Director of the Henley Centre for Engaging Leadership, Henley Business School

FAKTA: Om Bernd Vogel

Bernd Vogel er Professor of Leadership og Director of the Henley Centre for Engaging Leadership på Henley Business School. Vogel har forsket intensivt i netop disruption, ledelse og nye forretningsmodeller og har mere end 15 års erfaring som strategisk konsulent. Bernd Vogel driver sit eget konsulenthus, er en internationalt anerkendt foredragsholder og desuden forfatter til flere bøger, herunder Fully Charged: How Great Leaders Boost their Organization’s Energy and Egnite High Performance.
×