Legat fra Den Kommunale Kompetencefond

Den Kommunale Kompetencefond

Den Kommunale Kompetencefond støtter uddannelse, der giver medarbejderne et øget kompetenceniveau og udviklingsmuligheder på arbejdsmarkedet til gavn for den kommunale opgaveløsning. Støtten er et supplement til den indsats, der i øvrigt finder sted.

Der gives fortrinsvis støtte til kompetencegivende efter- og videreuddannelse hos anerkendte udbydere. ­Se positivlister over forhåndsgodkendte uddannelser på de enkelte organisationers områder i højre boks. Ansøgninger behandles af parterne i Den Kommunale Kompetencefond.

Den Kommunale Kompetencefond støtter med 80% af udgifterne. De resterende 20% skal dækkes af arbejdspladsen.

HK Kommunal har dog en særlig pulje (100 pct.) til socialformidleruddannelsen, læs mere her, og akademiuddannelsen i odontologisk praksis, læs mere her.

Der kan søges individuelt eller gruppevis, hvis flere ansøgere fra samme arbejdsplads søger samme uddannelse og er ansat på samme overenskomst.

Ansøg om legat her

 • gem_white
  Hvem er det for?

  Du skal være kommunalt ansat og omfattet af en overenskomst med FOA, 3F, Dansk Metal, BUPL, HK Kommunal, Socialpædagogerne, Teknisk Landsforbund, Dansk Socialrådgiverforening, Forhandlingskartellet eller Akademikerne.

 • globe_white
  Ansøgningsfrist

  Den sidste frist for at ansøge er dagen før uddannelsen starter. Du har først søgt, når den underskrevne ansøgning er uploadet. Du kan ikke få støtte fra fonden, hvis du ansøger efter, at uddannelsen er startet. Begynd derfor arbejdet med ansøgningen i god tid. Du kan tidligst ansøge 9 måneder inden, uddannelsen starter. Du må gerne ansøge, inden du er optaget på eller har søgt om optagelse på uddannelsen. Bliver du ikke optaget, skal det udbetalte beløb tilbagebetales til Den Kommunale Kompetencefond.

 • heart_white
  Hvor meget kan du søge om?

  Du kan højst få 30.000 kr. i støtte inden for en periode på 12 måneder. Starten på de 12 måneder beregnes fra den dato, hvor ansøgeren opretter den elektroniske ansøgning. Har du fået udbetalt 30.000 kr. inden for en 12 måneders periode, vil ansøgningssystemet ikke godtage flere ansøgninger. Når de 12 måneder er gået, vil du kunne ansøge igen. Du kan indsende flere ansøgninger inden for de 12 måneder, så længe de ikke tilsammen overstiger en udbetaling på 30.000 kr. Ansøgningssystemet justerer automatisk beløbene, så reglen om 30.000 kr. i de seneste 12 måneder overholdes. Ved O.21 er det aftalt, at tilskud til masteruddannelse forhøjes i overenskomstperioden fra 25.000 kr. til 50.000 kr.

  Fonden dækker 80% af det ansøgte beløb, dog højst 30.000 kr. og højst 50.000 kr. ved masteruddannelse. Det resterende beløb skal dækkes af arbejdspladsen og ikke af ansøgeren selv.

×