MBA og akkrediteringer

Sådan vurderes kvaliteten af dit MBA uddannelsesbevis

Om indholdet på en MBA uddannelse er god eller mindre god er relativt. Men der er både i Danmark og i udlandet institutioner, hvis formål er at vurdere MBA uddannelserne og tildele dem de såkaldte akkrediteringer. Akkrediteringerne betyder, at en række højere, internationale og ikke mindst uafhængige instanser kan sige god for kvaliteten af uddannelsen ud fra følgende kriterier:

  • Behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet
  • Uddannelsen er baseret på forskning og er knyttet til et aktivt forskningsmiljø af høj kvalitet
  • Uddannelsens faglige profil og mål for læringsudbytte
  • Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse
  • Løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen

 

Kilde: Danmarks akkrediteringsinstitution definerer akkreditering således:

“Som metode er akkreditering ensbetydende med en direkte kontrol af, hvorvidt en uddannelse eller institution lever op til en række foruddefinerede kriterier for kvalitet. En akkreditering resulterer i en autoritativ godkendelse/ikke-godkendelse af en uddannelse eller institution. Et resultat af den autoritative godkendelse kan være at opnå særlige rettigheder som fx retten til selv at udbyde nye uddannelser og grader.”

De mest anerkendte, internationale akkrediteringsinstitutioner er det amerikanske AACSB, det engelske AMBA og det europæiske EQUIS.

Henley Executive MBA er blandt de 1% af verdens internationale lederuddannelser, der er triple akkrediteret (AACSB, AMBA & EQUIS) og som derfor i udbredelse, kendskab og anerkendelse er højt placeret.

Accreditation-AACSB-logos

 

Tag en personlig MBA-samtale med os

Hos Henley har vi over 25 års erfaring med facilitering af lederuddannelser og coaching af ledere. Ved en personlig MBA-samtale kontakter én af vores programledere dig på tlf., og du får en professionel vurdering af, hvordan en Henley Executive MBA kan bidrage i lige præcis din ledergerning.

Book karrieresession

×