Henley lancerer nyt forum for viden: Henley Magasinet

Velkommen til Henley Magasinet – et forum for viden om KarriereLedelse og Personlig udvikling. Som noget nyt lancerer Henley Business School nu et forum for viden, der har fået navnet Henley Magasinet.

Forummet har til formål at dele og formidle viden om kerneområderne Karriere, Ledelse og Personlig udvikling. Ønsket er at bidrage til inspiration og kvalificeret dialog om emner, der i en global og kompleks verden, synes stadig vigtigere.

Med mere end 70 års erfaring i at udvikle ledere til at udfolde deres fulde potentiale og i at skabe læringsrejser, der matcher aktuelle uddannelsesbehov, er det en solid ballast af viden, vi på Henley Magasinet kan trække på.

Hvad kan du læse om i Henley Magasinet?

I Magasinet kan du derfor læse fagligt relevante artikler om aktuelle tendenser og udviklinger inden for ledelsespraksis- og forskning.

Du kan få tips og guides til at finde den rette uddannelse, og du kan fordybe dig i reportager fra Events og Masterclasses.

Du kan også dykke ned i Magasinets mange interessante portrætinterviews, ligesom du kan hente inspiration i dugfriske indspark fra relevante gæsteskribenter.

Vi overvåger danske og internationale informationskilder, og du vil derfor også kunne falde over formidlet forskning fra andre førende forskningsinstitutioner, uddrag fra toneangivende business blogs, samt links til emnespecifikke websteder, der beskæftiger sig med samme kerneområder, som dem Henley adresserer.

Hvem bør læse Henley Magasinet?

Magasinet henvender sig specifikt til ledere, som går op i karriere, job og selvudvikling – men også til alle andre, som ønsker at forblive relevante i en hastig foranderlig og globaliseret verden, hvor disruption, digitalisering og nye forretningsmodeller har ændret spillereglerne for bestandigt.

For hvis ikke vi kontinuerligt fornyer os, risikerer vi hurtigt at blive overhalet indenom.

Kommentarfelterne til Magasinets indlæg er åbne, og vi håber derfor på en høj grad af involvering og deltagelse fra jer læseres side. Jeres holdninger, input og dynamiske meningstilkendegivelser vil bidrage til at holde magasinet levende og relevant og samtidigt give anledning til yderligere læring, oplysning og videndeling, der vil kunne komme alle til gavn.

For som forfatteren og futuristen Alvin Toffler for nyligt sagde:

The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn and relearn

×