MBA spotlight: Ledelse på distancen

Et interview med: Christina Wulf  
Head of Section hos COWI
Cowi

 

Christina Wulf er 46 år og mor til en 10-årig datter og bor til
daglig i Solrød Strand. Christina er i øjeblikket i gang med en Executive MBA fra Henley Business School.

I dette interview får du et unikt indblik i, hvordan en leder navigerer i udfordringerne ved at have et team spredt ud over flere lande. Christina Wulf er Head of Section hos COWI og har mange års erfaring med ledelse og projektledelse, både i Danmark og i udlandet.

 

  • Kan du fortælle os lidt om COWI og dit arbejde som leder på distancen?

"Selvfølgelig. Cowi er en global rådgivende ingeniørvirksomhed, der leverer services inden for bl.a. ingeniørarbejde, miljø, sustainability og arkitektur. Hos Cowi arbejder vi på projekter i både den offentlige og private sektor og fokuserer på at levere bæredygtige løsninger til vores kunder."

"Jeg er ansvarlig for at lede et team på 16 medarbejdere hos Cowi. Teamet arbejder på projekter fra forskellige dele af verden og baseret på forskellige lokationer. Blandt mine medarbejdere er der tre udviklere, der fokuserer på udviklingsprojekter. Derudover har jeg fire service managers og ni application management specialister, der arbejder med drift af en stor ingeniørsoftwareportefølje."

 

  • Hvordan bruger du dine lederegenskaber i din rolle som leder på distancen?

"Som leder på distancen er det essentielt at besidde stærke lederegenskaber, da man arbejder med medarbejdere, som man muligvis aldrig har haft personlig kontakt med. Jeg udnytter mine ledelsesevner til at formidle klart og effektivt til mine medarbejdere, etablere tillid og engagere dem i virksomhedens mål og visioner. Selvom jeg rejser med jævne mellemrum og møder mine ansatte lejlighedsvis, kan der være betydelige afstande imellem os."

 

  • Hvad er de største udfordringer ved ledelse på distancen?

"En af de største udfordringer ved ledelse på distancen er at skabe en stærk teamkultur på tværs af forskellige lokationer og kulturer. Det kan være svært at skabe en følelse af samhørighed og fællesskab, når medarbejderne ikke arbejder sammen på samme sted."

  • Hvordan kan man skabe en stærk teamkultur på tværs af forskellige lokationer?

"Det er vigtigt at have klare kommunikationskanaler, så alle i teamet kan dele information og få svar på spørgsmål. Det er også nødvendigt at have regelmæssige virtuelle møder, så alle er på samme side, og der kan skabes et bånd mellem medarbejderne. Tillid er også vigtigt. Det er vigtigt at være åben og ærlig i sin kommunikation og være lydhør over for medarbejdernes bekymringer og ideer. Det kan også hjælpe at lade medarbejderne få ansvar for forskellige opgaver og projekter, så de føler sig værdsatte og anerkendt for deres arbejde."


"Endelig er det vigtigt at engagere medarbejderne i virksomhedens mål og visioner. Dette kan opnås ved at sørge for, at alle i teamet forstår, hvordan deres arbejde bidrager til virksomhedens overordnede mål, og ved at anerkende og belønne medarbejdernes bidrag til virksomhedens succes."

  • Hvordan kan man håndtere forskelle i kultur?

"Forskelle i kulturer kan håndteres ved at skabe en åben og tolerant arbejdskultur, hvor alle medarbejdere respekterer og anerkender hinandens kulturelle forskelle. Det kan også være nyttigt at sørge for, at kommunikationen er klart og tydeligt formuleret, så der ikke opstår misforståelser på grund af kulturelle forskelle."

 

  • Hvordan evaluerer du medarbejdernes præstation og produktivitet på distancen?

"Evaluering af medarbejdernes præstation og produktivitet på distancen kan være en udfordring, da man ikke har den samme ansigt-til-ansigt-interaktion som på kontoret. I vores team har vi skabt en kultur, hvor alle nyder stor grad af frihed og ansvar i deres arbejde. Selvfølgelig er denne frihed defineret inden for klart fastsatte rammer for opgaveløsning. Jeg personligt foretrækker at arbejde med en tilgang, hvor frihed og ansvar går hånd i hånd. Vi lægger stor vægt på kontinuerligt at evaluere vores arbejdsmetoder, foretage nødvendige ændringer, når det er hensigtsmæssigt, og lære af vores fejltagelser."

 

  • Hvordan sikrer du, at dine medarbejdere på distancen føler sig inkluderet i virksomhedens beslutninger og strategier?

"Det er vigtigt at sikre, at medarbejderne på distancen føler sig inkluderet i virksomhedens beslutninger og strategier. Vi kommunikerer klart og åbent med vores medarbejdere om virksomhedens mål og planer og i starten af året fastsætter vi som team specifikke mål for vores sektion. Vi følger op på disse mål midtvejs og ved årets afslutning. Sammen evaluerer vi vores fremgang og diskuterer, om der er behov for at ændre vores organisering eller tilgange for at arbejde mere effektivt."

 

3 vigtige takeaways fra Christina i forbindelse med ledelse på distancen:

  • Klare kommunikationskanaler

  • Virtuelle møder og tillid som vigtige elementer i at skabe en stærk teamkultur på tværs af lokationer

  • Løbende evaluering af præstation og produktivitet kræver forskellige metoder, og det er vigtigt at inkludere medarbejdere i beslutninger og strategier.

EM26

Uanset om man er en erfaren leder eller bare begynder sin rejse som leder, kan man tage værdifulde læringselementer med fra Christina Wulfs erfaringer. Hendes fokus på klar kommunikation, tillid, virtuelle møder og inkludering af medarbejdere i virksomhedens beslutninger og strategier er essentielle elementer, der kan bidrage til at opbygge et stærkt og effektivt team, uanset afstanden mellem dem.

Held og lykke til Christina med hendes kommende projekter og fortsatte succes som en inspirerende leder!

Nedenfor finder du muligheden for at downloade MBA-brochuren fra Henley Business School og udforske de værktøjer, der kan hjælpe dig med at opnå dine ledelsesmål.

 

Download MBA brochure

 

×