Legat fra Den Danske Maritime Fond

Hvem er legatet for?

Den Danske Maritime Fond uddeler MBA legater til danske ledere i den maritime sektor.

Tilskuddet gives til nye og nuværende deltagere

MBA Legatet er rettet mod medarbejdere i dansk rederierhverv og Det Blå Danmark, der har evner, lyst og drivkraft til at videreudvikle sig.

Nedenstående krav skal være opfyldt, for at man kan komme i betragtning til et MBA legat.

 • Min. 5 års relevant erhvervserfaring med maritim virksomhed
 • Min. 5 års relevant erhvervserfaring med arbejdsplads i Danmark
 • Min. 5 års erhvervserfaring med personaleansvar
 • Ansat som leder med personaleansvar i nuværende rolle
 • Medarbejderen er i gang med et klart karriereforløb
Ansøgning kan ske løbende

Legatet dækker betaling af op til 50 % af tuition fee og op til maksimum kr. 175.000.

Ansøgninger om legat til MBA behandles løbende.

Fonden

Fondens uddelinger skal støtte udviklingen af Det Blå Danmark, være til gavn for danske rederier, værfter og udstyrsproducenter, gerne støtte innovative og fremtidsorienterede aktiviteter, gerne have en katalytisk effekt, gerne skabe nye job, og have et erhvervsorienteret indhold eller være af almennyttig karakter, og endeligt gerne støtte maritime aktiviteter, der kan underbygge/ henføres til FN’s 17 Verdensmål.

Start MBA ansøgning

 • gem_white
  Deadline

  Ansøgningsfristen er senest 4 uger før uddannelsens påbegyndelse.

 • globe_white
  Ansøgning

  Medarbejderen skal have modtaget skriftlig bekræftelse på optagelse af MBA studie samt have den øvrige finansiering tilvejebragt, inden Fonden ansøges.

  Ved bedømmelsen lægges stor vægt på relevant erhvervs- og ledelseserfaring med personaleansvar, karriereforløb, udtalelser fra virksomheden, commitment fra virksomheden (herunder økonomisk finansiering af MBA studiet), samt medarbejderens motivation for at tage en MBA uddannelse.

  Efter hvert semester sendes en kort opdatering om studieforløbet til Fonden og altid i forbindelse med anmodning om udbetaling.

  Betaling fra Fonden foregår altid som refusion af allerede afholdte udgifter. Det forudsættes, at uddannelsesinstitutionens normale betalingsbetingelser følges. Fonden tilsendes en anmodning om udbetaling, og der vedlægges kopi af faktura fra uddannelsesinstitutionen samt dokumentation for betaling af fakturaen. Virksomheden skal endvidere bekræfte, at den studerendes ansættelsesforhold er uændret, og der skal fremsendes en statusrapport for MBA studiet, hvori det bekræftes at studieplanen følges

  Se mere om ansøgningen her

   
 • heart_white
  Kontakt

  Er du interesseret i at vide mere om dine muligheder for at ansøge om dette legat, skal du kontakte den Dansk Maritime Fond på telefon: 77 40 16 11 eller på mail: info@dendanskemaritimefond.dk.

×